Prohlášení o přístupnosti webu

Účelem informačního systému registru smluv je přinášet přehled uveřejněných smluv dle zákona č. 340/2015 Sb . Informační systém registru smluv splňuje veškeré důležité zásady přístupnosti podle metodiky webové přístupnosti, stanovené pravidly tvorby přístupného webu. Dne 28. 2. 2008 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Problematiku upravuje Zákon č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony zavádí povinnost orgánů veřejné správy, aby při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách), postupovaly tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením.

Informační systém registru smluv je vytvořen tak, aby velikost písma byla definovaná v relativních jednotkách, a je tak možné ji pohodlně pomocí nastavení prohlížeče zvětšovat i zmenšovat.

Další informace na tomto serveru jsou prezentovány v podobě dokumentů formátu PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF nebo TXT. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný příslušný prohlížeč.

Kontakt na správce webu

V případě, že i pres naší snahu najdete nějakou chybu, budeme vám zavázáni pokud nám ji nahlásíte na emailovou adresu správce informačního systému registru smluv: registrsmluv(a)dia.gov.cz, stejně jako Vaše případné náměty či postřehy.

Děkujeme.

Digitální a informační agentura