SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv

Ministerstvo vnitra připravilo SW nástroj pro anonymizaci dokumentů určených k uveřejnění v registru smluv. Tento nástroj je určen výhradně pro orgány veřejné moci (OVM)  a umožňuje bezpečnou anonymizaci a převod souboru včetně písemné předlohy naskenované do obrázku (např. ve formátu pdf, jpg apod.) do strojově čitelného formátu (pdf s textovou vrstvou).

Přístup k nástroji je umožněn dálkovým způsobem na adrese: https://anonymizace.gov.cz a pro OVM je nabízen bezplatně.

SW nástroj pro anonymizaci umožňuje dva typy přístupu:

1. přihlášení pomocí JIP (Jednotný identitní prostor Czech POINT), kdy je možné provést načtení vstupního souboru, jeho anonymizaci (osobní údaje, obchodní tajemství)            a uložení anonymizovaného souboru ve strojově čitelném formátu (pdf s textovou vrstvou). Tato varianta vyžaduje registraci v JIP a umožňuje další použití anonymizovaného souboru např. ve spisové službě nebo v publikačních formulářích Registru smluv.

2. přihlášení pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky OVM, v tomto případě se pověřený pracovník OVM přihlásí pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky OVM. Přihlášení do aplikace prostřednictvím datové schránky OVM nezpůsobuje doručení datových zpráv. Je umožněna funkcionalita jako v prvním případě, navíc je možné zadat metadata smlouvy s následným odesláním kompletní smlouvy k uveřejnění do registru smluv pomocí datové schránky (stejně jako při použití formulářů registru smluv).

Podrobný návod je přístupný po přihlášení v menu pod ikonou s otazníkem. K dispozici je také instruktážní video na YouTube kanálu MVCR: https://www.youtube.com/watch?v=9o4OOCPiWhU&feature=youtu.be , případné dotazy zodpoví helpdesk registru smluv na e-mailové adrese: registrsmluv(a)mvcr.cz