{OrganizaceTemplate.NAZEV}
{OrganizaceTemplate.ULICE_CISLO} IČO: {OrganizaceTemplate.IC} tel.: +420 608 828 800
{OrganizaceTemplate.PSC} {OrganizaceTemplate.MESTO} DIČ: {OrganizaceTemplate.DIC} www: www.dynatech.cz
Česká republika C 28196 vedená u rejstříkového soudu v Brně email: kvapil@dynatech.cz
Faktura - daňový doklad č. {CISLO_CASTI_OPERACE}
Datum: {ZMENENO_DATUM}
Dodavatel
{OrganizaceTemplate.NAZEV}
{OrganizaceTemplate.ULICE_CISLO}
{OrganizaceTemplate.PSC} {OrganizaceTemplate.MESTO}
IČO: {OrganizaceTemplate.IC}
DIČ: {OrganizaceTemplate.DIC}
tel: +420-608828800
www: www.dynatech.cz
email: kvapil@dynatech.cz
 
Odběratel:
{Dodavatel.PO_FIRMA} {Dodavatel.FO_JMENO} {Dodavatel.FO_PRIJMENI} 
{OT_SUB_ADR_ULICE} {OT_SUB_ADR_CISLO}
{OT_SUB_ADR_PSC} {OT_SUB_ADR_OBEC}
IČO: {OT_SUB_PO_IC}
DIČ: {OT_SUB_PO_DIC}

 
Označení dodávky (položky):
{PolozkyVC}
 
Rozpis
Nulová sazba
Snížená zasba
Základní sazba
Celkem
Celkem k úhradě: {CELKEM_S_DPH_V_CZK}
 
Razítko